ಕರಾಡ ಸಮುದಾಯದ ಬಾಂಧವರ ಶೃಂಗೇರಿ ಗುರು ದರ್ಶನ 2016

ಕರಾಡ ಪರಿಷತ್ , ಕರ್ನಾಟಕ
ಆತ್ಮೀಯರೇ,
ವಿಷಯ : ಕರಾಡ  ಸಮುದಾಯದ ಬಾಂಧವರ ಶೃಂಗೇರಿ ಗುರು ದರ್ಶನ 2016

ದಿನಾಂಕ : 31st July 2016, Sunday
ಸ್ಥಳ  : ಶೃಂಗೇರಿ ಗುರು ಆಶ್ರಮ , ಶೃಂಗೇರಿ

ಗುರುಗಳ ಆದೇಶದಂತೆ , ಬಾರಿಯ ಗುರು ದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ದಿನಾಂಕ 31st July 2016 ರ ರವಿವಾರ ಜರುಗಲಿದೆ . ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಾದ  ತಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷದಂತೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಗುರುಗಳಿಂದ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಸವಿನಯ ವಿನಂತಿ.

ಪರಿಷತ್ ಪರವಾಗಿ
ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಕೋಳಿಕ್ಕಜೆ
Sub: Shringeri Guru Darshana

Date: 31st July 2016, at Shringeri Guru Nivasa, Shringeri.

As per the orders of the gurupeetha, the guru darshana during chaaturmasya is scheduled for 31st July 2016 Sunday. You are requested to be part of this gathering along with your family and friends and accept the mantrakshate from his holiness.

Regards

Balakrishna Bhat Kolikkaje

Comments