Posts

Karada Bhashe song by Sampreeth. Posted in 'We R Karadas G-1' WhatsApp group by 'Prasad, Manimoole'.

ವಸಂತ ವೇದಪಾಠ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿವರ

ಜಟಾಧಾರಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ: ದಿನಾಂಕ 18 ಎಪ್ರಿಲ್ 2018 ಬುಧವಾರದಿಂದ ~ 24 ಎಪ್ರಿಲ್ 2018 ಮಂಗಳವಾರದವರೆಗೆ