Posts

ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಗಲ್ಪಾಡಿ - ಶತಮಾನದ ಸಂಭ್ರಮ 2021- ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ವಿವರ

ಮಂಗಳೂರು ಕರಾಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮ್ಮಿಲನ ಮತ್ತು ವಸಂತ ವೇದ ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರೋಪ -27th May 2018

ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಧೂ ವರ ಸಮಾವೇಶ (ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ) ಮತ್ತು ಕರ್ಹಾಡ ಪರಿಷತ್ ಮಂಗಳೂರು

ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಗಲ್ಪಾಡಿ - ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ದಿನ ದಿನಾಂಕ 31st May 2018