Posts

ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟರಿಗೆ PHD ಪದವಿ

ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಗಲ್ಪಾಡಿ ವರ್ಷಾವಧಿ ಉತ್ಸವ ದಿನಾಂಕ 10/2/2019 to 15/02/2019

Shri Durgaparameshwari Temple - Annual Festival 11/1/2019 to 17/1/2019

ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವ - ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಂಗೂರು , ಮಂಗಳೂರು - 14th Jan 2019 to 18th Jan 2019