ಸ್ವರ್ಗ ಎಸ್.ರವೀಂದ್ರ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪದೋನ್ನತಿ

ಸ್ವರ್ಗ ಎಸ್.ರವೀಂದ್ರ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪದೋನ್ನತಿ.... ಕರಾಡ ಸಮುದಾಯದ ಮುಡಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗರಿ...Comments